Internet bez limitu od £18 miesięcznie
Pakiety SIM only