Internet bez limitu za £22 miesięcznie
Pakiety SIM only