Internet bez limitu za £18.75 miesięcznie
Pakiety SIM only